Zdalna praca na miarę współczesnych wyzwań

Akcja specjalna Nowoczesna Firma
Sukces biznesowy, a w dzisiejszej rzeczywistości nierzadko również przetrwanie, zależy od tego, czy dostarczymy pracownikom odpowiednie narzędzia, pozwalające nie tylko zachować ciągłość procesów w firmie, ale również działać w sposób elastyczny. Platforma Citrix Workspace to gotowa odpowiedź na wyzwania nowej sytuacji rynkowej. Zapewnia pracownikom dostęp do niezbędnych aplikacji i danych - zawsze, w dowolnej lokalizacji, w bezpieczny i intuicyjny sposób. Teraz dostępna jest w formie subskrypcji.

Zmiany, jakie w ciągu ostatnich miesięcy zaszły w biurach, domach i przestrzeni publicznej, dotknęły każdego bez wyjątku. Niektórzy odczuli ich konsekwencje bardziej, inni mniej, ale wszyscy musieli się do nich dostosować. Działy IT działających w Polsce firm i instytucji w bardzo krótkim czasie musiały zmierzyć się z koniecznością przystosowania infrastruktury do wymogów pracy zdalnej. Prawdopodobnie pierwszy raz na tak masową skalę. Organizacje, które dysponowały nowoczesnymi narzędziami zapewniającymi zdalny dostęp do firmowych danych i użytkowanych na co dzień aplikacji, miały ułatwione zadanie. Ci, którzy zdecydowali się wdrażać nowe funkcjonalności na bazie tradycyjnych technologii, rzadko kiedy uzyskiwali w pełni satysfakcjonujące rezultaty.

Dlatego najwyższy czas na zmianę podejścia. Warto bowiem uświadomić sobie, że następstwa zdarzeń z 2020 r. są trwałe. Nie będzie pełnego powrotu do normalności rozumianej jako „stacjonarna praca w biurze”, ponieważ w wyniku pandemii permanentnie zmieniły się wymagania biznesowe. Jeśli zajdzie potrzeba, rozproszone kadry muszą mieć możliwość wykonywania pracy z miejsca, w którym się akurat znajdują. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały również, że wdrożenia narzędzi do pracy zdalnej to sposób na ogólne zwiększenie elastyczności działania firmy.

Pokonać ograniczenia

Idea pracy zdalnej nie jest oczywiście nowością. Trendy związane z rosnącą mobilnością pracowników, zwiększaniem elastyczności operacyjnej i wymogiem błyskawicznego reagowania na zmiany, nasilały się od dłuższego czasu. Rok 2020 obnażył jednak wszystkie ograniczenia standardowego podejścia i zastosowania nieodpowiednich środków technicznych.

Technologia VPN to tradycyjny sposób udostępniania pracownikom dostępu do firmowych zasobów spoza biura. Do niedawna taki model pracy dotyczył zazwyczaj wybranych grup lub był wykorzystywany nieregularnie. Z chwilą kiedy nagle zmieniła się skala zjawiska pracy zdalnej, wykorzystanie VPN zaczęło być po prostu mało wydajne i stosunkowo mało bezpieczne. Nawet kilku użytkowników jest w stanie skutecznie wysycić łącze tylko dlatego, że pobierają duże pliki. Tymczasem przepustowość, szczególnie na brzegu sieci, w przypadku pracy zdalnej jest kluczowa. Przede wszystkim jednak, VPN zazwyczaj oznacza otwarcie dostępu do całej sieci firmowej, niezależnie od tego czy dany pracownik tego potrzebuje czy nie. Przy większej liczbie pracowników zdalnych zagrożenie rośnie a kontrola i monitorowanie są znacznie utrudnione. Korzystając z VPN pracownicy używają różnych urządzeń końcowych - nie wszystkie są odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. W takiej sytuacji włamanie do komputera czy zainfekowanie go przez złośliwe oprogramowanie może narazić firmę na poważny niebezpieczeństwo. Problem staje się tym większy, w im większym pośpiechu trzeba skalować zdalny dostęp przy wykorzystaniu VPN.

Nowoczesna cyfrowa przestrzeń do pracy

Alternatywą jest Citrix Workspace - to rozwiązanie umożliwiające szybkie uchmurowienie w zasadzie dowolnego oprogramowania w firmie i uruchomienie ujednoliconego, wirtualnego środowiska roboczego. W jego ramach pracownicy mogą korzystać z niezbędnych im aplikacji oraz firmowych danych, z dowolnej lokalizacji i na dowolnym urządzeniu. Dzięki temu, że doskonale integruje się ono z istniejącymi systemami, działy IT mogą więcej czasu poświęcić na wspieranie kluczowych inicjatyw biznesowych. Citrix Workspace cechują również dwa czynniki znajdujące się w czołówce biznesowych priorytetów - wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość elastycznego skalowania, pozwalająca firmom szybko dostosowywać liczbę stanowisk pracy do bieżących potrzeb.

Ta cyfrowa przestrzeń robocza zapewnia wysoki komfort działania pracownikom, nie idąc na żadne kompromisy w kwestii ochrony danych. Pozwala uniezależnić się od stanu bezpieczeństwa urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, a przy tym dostarcza mechanizmy zapewniające pełną kontrolę działań podejmowanych przez pracowników. Dostęp do aplikacji realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub niewielkiej aplikacji klienckiej. W środowisku Citrix nie ma znaczenia czy dana aplikacja jest hostowana w firmowym centrum danych czy też została ulokowana w chmurze publicznej. Można zastosować szczegółowe polityki dostępu w odniesieniu do konkretnego użytkownika, jego zachowania oraz urządzenia, z którego próbuje się zalogować. Odpowiednie algorytmy porównują zachowanie użytkowników z ustalonymi wzorcami a przy tym nie ograniczają się do jednorazowego uwierzytelnienia - tożsamości użytkowników można weryfikować również w trakcie sesji. Przetwarzane dane nie są przechowywane na urządzeniach końcowych co dodatkowo znacząco podnosi ogólny poziom bezpieczeństwa rozwiązania, a w pełni scentralizowane zarządzanie gwarantuje ograniczenie kosztów jego utrzymania.

Projekt wdrożenia Citrix Workspace wymaga oczywiście określonych nakładów. Większym kosztem może jednak okazać się zaniechanie modernizacji i pozostanie przy starych rozwiązaniach technologicznych. Zachowanie konkurencyjności wymaga dziś od organizacji osiągnięcia maksymalnej zwinności. To z kolei oznacza zapewnienie wydajnego, bezpiecznego zdalnego dostępu i rozszerzenie go na całe współczesne, hybrydowe środowisko IT - obejmujące lokalne aplikacje i dane oraz te znajdujące się w chmurze i dostępne jako usługi (SaaS). Biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o trwałej zmianie rynkowej, nie tylko o czasowym zwiększeniu potrzeb w zakresie pracy zdalnej - trzeba wybrać rozwiązanie, które zapewni korzyści w długim okresie, będzie efektywne kosztowo i przygotowane na dalsze zmiany.

Model subskrypcyjny dla zwinnej organizacji

Elastyczność, jedna z najbardziej istotnych cech Citrix Workspace, nie wynika tylko z wygody użytkowania i zastosowanych funkcjonalności. Teraz rozwiązanie oferowane jest w kilku wariantach dopasowanych do potrzeb konkretnych organizacji - od mniejszych firm po największe globalne korporacje. Licencjonowanie on-premise w modelu subskrypcyjnym pozwala zoptymalizować koszty budowy i utrzymania spójnego i bezpiecznego środowiska pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Dostępne plany subskrypcyjne na okres od roku do 5 lat nie ograniczają, a wręcz przeciwnie, umożliwiają klientom szybkie reagowanie na zmiany. Można - zgodnie z bieżącymi potrzebami biznesowymi - w prosty sposób zmniejszać lub zwiększać liczbę licencji.

Co zyskujemy w efekcie jako organizacja? Delegowanie pracownika czy grup pracowników do pracy zdalnej ogranicza się do podjęcia decyzji biznesowej. Technologia pozwala na błyskawiczne udostepnienie im bezpiecznej przestrzeni pracy, która pozwoli co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom wydajności. Ogólne wrażenia ze zdalnego użytkowania systemów nie będą odbiegały od tego, z czym pracownicy mieli do czynienia w biurze. Dla organizacji oznacza to gwarancję ciągłości działania nawet w najtrudniejszych sytuacjach - a jak nauczyły nas ostatnie miesiące - trzeba być gotowym na to co nieprzewidywalne.
Dzięki nowemu modelowi licencyjnemu, Citrix Workspace pozwala na bardzo szybkie wdrażanie zdalnych środowisk pracy bez ponoszenia wysokich nakładów początkowych czy konieczności podejmowania długotrwałych zobowiązań. Oferowane przez Citrix licencje mogą być kwalifikowane jako wydatki Capex lub Opex – to zapewnia znaczną swobodę w kontekście różnorodnych potrzeb i procedur obowiązujących w poszczególnych organizacjach. Takie podejście oznacza większą przejrzystość rozliczeń niż w tradycyjnym modelu licencji wieczystych. Subskrypcje to jedna przewidywalna opłata, bez dodatkowych kosztów utrzymania, szkoleń czy wsparcia.

Podsumowując, rozwiązanie Citrix Workspace w modelu subskrypcyjnym gwarantuje zachowanie ciągłości pracy, łatwy dostęp do firmowych zasobów i narzędzi pracy, niezależnie od tego gdzie znajdują się pracownicy i jakie zmiany zachodzą w otoczeniu biznesowym. Właśnie takiej elastyczności rozwiązań oczekuje dziś biznes.

Oczekiwania wobec infrastruktury IT znacznie ewoluowały. Organizacje zyskały możliwość zmiany podejścia do zdalnego dostępu w sposób, który podniesie ich konkurencyjność i zapewni pracownikom wszystkie narzędzia jakich potrzebują. Zespoły IT mogą zwiększyć elastyczność i zwinność, dzięki identyfikacji kluczowych aspektów w zakresie skali, zakresu oraz strategii zdalnego dostępu w erze post-VPN. Dobrze przemyślany projekt migracji można zrealizować przy niskim ryzyku i zapewnić sobie maksymalne korzyści. Jest to zarazem zmiana konieczna. Tylko w ten sposób organizacje będą gotowe na wszystko, co przyniesie przyszłość.

- wnioski płynące z raportu Pathfinder Report: Making Remote Access Real opracowanego przez 451 Research, lipiec 2020 r.
 
Sprawdź, co jeszcze możesz osiągnąć dzięki Citrix Workspace na: https://www.citrix.com/pl-pl/products/citrix-workspace

Materiał oryginalny: Zdalna praca na miarę współczesnych wyzwań - Strefa Biznesu

Dodaj ogłoszenie