Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Młyny, Młyny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.